Untitled Document

ISO 9001
Untitled Document

Kroz čitavo razdoblje poslovanja Društvo obavlja komunalne i građevinske djelatnosti.
Društvo svojim poslovanjem obuhvaća više djelatnosti i to:

1. Eksploatacija i prerada tehničkog kamena
2. Graditeljstvo
3. Distribucija vode
4. Uređenje i čišćenje javno prometnih površina
5. Upravljanje grobljima
6. Upravljanje stambenim zgradama

Eksploatacija i prerada kamenog materijala najznačajnija je djelatnost u poslovanju Društva.
Niskogradnja d.o.o. posjeduje eksploatacijsko polje dolomitnog kamena u Pregradi za potrebe izgradnje cesta, nasipa, za građevinske djelatnosti visokogradnje te za daljnju preradu u betonarama i sl.

U djelatnosti distribucije vode, Niskogradnja d.o.o. je vlasnik dva izvorišta pitke vode u Pregradi odakle distribuira vodu na područje čitavog  grada Pregrade i okolice. Vlastita vodoopskrbna mreža proteže se na više od 150.000 metara.

U djelatnosti uređenja i čišćenja javno prometnih površina, Niskogradnja d.o.o., kao gradska tvrtka, obavlja čišćenje ulica i trgova, te održava i uređuje zelene površine na području grada Pregrade.

Grad Pregrada je Niskogradnji d.o.o. dao koncesiju upravljanja na sva četiri groblja koja se nalaze na području grada Pregrade.

U okviru djelatnosti graditeljstva Niskogradnja d.o.o. bavi se izgradnjom svih vrsta cjevovoda u vodoopskrbi kao i kućnih priključaka, izgradnjom prometnica, nasipa i nogostupa, te izgradnjom grobnica i betonskih okvira.

Društvo posjeduje certifikat za normu ISO 9001:2000 koju djelotvorno primjenjuje u svom radu te teži stalnom poboljšanju primjene ISO standarda.
U Društvu danas ima 37 zaposlenih radnika.