Untitled Document

Zeleni otoci na području Grada Pregrade

Objavljeno 06.10.2014.

U sklopu Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade danas je započelo postavljenje 11 zelenih otoka na području Pregrade i mjesnih odbora, a prvi od zelenih otoka postavljeni su na ulazu u Kolariju, i na vrhu Lenartovih stuba. Na području Grada Pregrade predviđena je uspostava zelenih otoka sa spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada, i to po jedan na području svakog mjesnog odbora, te dva na području mjesnog odbora Pregrada. Novim Planom gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koji je usvojen na 10. sjednici Gradskog vijeća, namjera je grada na gradskom području uvesti učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom, kroz formiranje zelenih otoka i konačnu izgradnju reciklažnog dvorišta, a za nabavku ukupno 26 spremnika i uređenje površina za zelene otoke odlukom Gradonačelnika zadužena je Niskogradnja d.o.o., koja će u narednim danima uređivati površine i postavljati spremnike prema utvrđenom planu. Svaki zeleni otok u 9 mjesnih odbora sastoji se od dva spremnika zapremnine 1100 litara, za staklo i metal, a dva otoka u mjesnom odboru Pregrada sastoje se od 4 spremnika - za staklo, metal, plastika i papir.
Prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, koji je na snazi već godinu dana, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati odvojeno prikupljanje otpada svojim građanima. Kazne za gradove i općine koji se ne pridržavaju ovoga zakona kreću se od 100.000,00 do 300.000,00 kuna.
Odvajanjem otpada čuvamo okoliš, doprinosimo efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja odlagališta, budući da se ovako odvojeni otpad može reciklirati i ponovno staviti u uporabu, čime se smanjuje zagađenje i postiže energetska učinkovitost.Povratak