Untitled Document

Letak o upotrebi zelenih otoka

Objavljeno 04.11.2014.

Na zelenim otocima na području Grada Pregrade ponovno je zapaženo nepropisno odlaganje otpada, te jedan dio građana i dalje otpad odlaže na zelene otoke u vrećama, ne uvažavajući obvezu sortiranja otpada.
S ciljem informiranja građana o načinima odlaganja i postupanju s otpadom, a kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje, u Niskogradnji d.o.o. je napravljen letak koji detaljno objašnjava način na koji se na području Grada Pregrade zbrinjavaju i mogu zbrinuti najčešće vrste otpada, kao i upotreba zelenih otoka i vrste otpada koje se na njima mogu odložiti.
Letak će u narednim danima biti poslan na adrese građana, a moguće ga je i skinuti sa službene stranice Niskogradnja d.o.o., na poveznici:

http://www.niskogradnjapregrada.hr/dokumenti/letak_otpad.pdf

Apeliramo na građane da se pridržavaju uputa iz letka, jer odvajanjem, sortiranjem i ispravnim postupanjem s otpadom čuvamo okoliš, doprinosimo efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja odlagališta, budući da se ovako odvojeni otpad može reciklirati i ponovno staviti u uporabu, čime se smanjuje zagađenje i postiže energetska učinkovitost.Povratak