Untitled Document

Niskogradnja obnovila certifikat ISO 9001:2008

Objavljeno 19.12.2014.

Ovih dana Niskogradnja d.o.o. uspješno je završila postupak obnove certifikata ISO 9001:2008, međunarodne norme koja se odnosi na upravljanje kvalitetom i primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temelji se na načelima upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije: orijentacija na kupca, vođenje, uključenost ljudi u postizanje ciljeva, procesni pristup, sustavni pristup upravljanju, trajno poboljšavanje, odlučivanje na temelju činjenica i partnerski odnos s dobavljačima.
Takav certifikat priznat je u cijelom svijetu, i dokaz da Niskogradnja u svojem poslovanju nastavlja s pružanjem kvalitetnih usluga građanima grada Pregrade i svojim klijentima, uz stabilno i održivo poslovanje i tehnološki razvoj.Povratak