Untitled Document

Onečišćenje zelenih otoka

Objavljeno 01.04.2015.

Prilikom obilaska zelenog otoka u Kolariji, usprkos prijašnjim zamolbama i uputama o odlaganju otpada, opet je evidentirano nepravilno odlaganje otpada na zelenim otocima i ostavljanje većih količina miješanog i biootpada ispred kontejnera, donesenog otpada u Ekoflorovim vrećama za sortiranje otpada i ozbiljni prijestupi poput nasilnog otvaranja kontejnera i ubacivanja otpada u njih. Takvi postupci nagrđuju okoliš samog zelenog otoka i protivni su njegovoj svrsi, a na tako odloženom otpadu skupljaju se i životinje koje dodatno raznose i trgaju taj otpad, zbog čega je moguća i pojava raznih zaraza i sanitarno – higijenskih problema.
Još jednom apeliramo na građane da se pridržavaju pravila o odlaganju otpada na zelenim otocima, koje smo već objavili na stranicama, na poveznici http://www.niskogradnjapregrada.hr/foto/-Clipboard.jpg. Također, ponovno molimo građane da ne otvaraju na silu kontejnere ili u njih ubacuju miješani i biootpad zajedno sa vrećama, već da svaki predmet zasebno ubace u otvor na, za tu vrstu otpada predviđenom kontejneru.
Za postupanje protivno ovim uputama nadležni su komunalni redari Grada Pregrade, koji su ovlašteni na licu mjesta novčano kažnjavati prekršitelje (sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Pregrade) i koji će pojačano nadzirati otoke na kojima se događaju takvi incidenti. Apeliramo na građane da, ukoliko ubuduće vide takvo neodgovorno postupanje, ga prijave nadležnom gradskom komunalnom redaru. Čuvajmo okoliš i koristimo zelene otoke na odgovoran i primjeren način!Povratak