Untitled Document

Završno održavanje prometnica na području grada Pregrade

Objavljeno 30.10.2015.

Započela je zadnja etapa radova na uređenju i održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, za koje su mjesni odbori dostavili podatke i na kojima je napravljen uviđaj od strane komunalnog redarstva grada i izvođača radova. Uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture grada, obuhvaća održavanje kolnika, popravak asfaltnih kolnika, popravak makadamskih kolnika, održavanje objekata za cestovnu odvodnju, košnju trave i sječu raslinja uz prometnice. U ovoj, posljednjoj etapi za 2015. godinu, provode se radovi na sanaciji i popravku makadamskih cesta po mjesnim odborima, koje su oštećene prilikom posljednjeg jakog kišnog razdoblja, a danas se izvode radovi na području MO Plemenšćina, MO Bušin, MO Kostel i MO Sopot.
Radove izvodi Niskogradnja d.o.o., na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta sklopljenog sa Gradom Pregrada, koji se odnosi na cijelo područje Pregrade, a trajati će do 15. studenog.Povratak