Untitled Document

Jesensko uređenje javnih površina

Objavljeno 05.11.2015.

Započelo je jesensko održavanje i uređenje javnih površina na području grada Pregrade, koje uključuje zamjenu dotrajalih i sadnju novih sadnica sezonskog cvijeća i biljaka i uređenje zelenih površina. Trenutno djelatnici Niskogradnje d.o.o. radove provode na javnim površinama na glavnom gradskom trgu (oko crkve BDM). Radovi na uređenju, pripremi cvjetnih gredica i sadnji jesensko proljetnog sezonskog cvijeća po javnim površinama nastavit će se i narednih dana.Povratak