Untitled Document

Ustrojena zimska služba grada Pregrade za sezonu 2015./2016.

Objavljeno 27.11.2015.

Obavještavamo građane grada Pregrade kako je zimska služba 2015./2016. za područje grada Pregrade u potpunosti ustrojena, organizirana i spremna za aktivaciju u slučaju stvaranja snježnih oborina. Obavljanje poslova čišćenja snijega na području grada Pregrade izvoditi će Niskogradnja d.o.o., na temelju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja snijega na području Grada Pregrade, sklopljenog prošle godine. Zimska služba radit će sukladno usvojenom Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta, te će se zimsko čišćenje i održavanje prometnica provoditi prema prioritetima utvrđenim operativnim planom zimskog održavanja prometnica.
Sukladno navedenome, gradske prometnice podijeljene su u tri grupe:
1. u prvoj grupi centar grada i prilazi važnim objektima poput Doma zdravlja, policije, škole, vrtić i drugi objekti od društvene važnosti - Trg Gospe Kunagorske (parkiralište), parkirališta uz crkvu (s obje strane), ulica Josipa Karla Tuškana, Obrtnička ulica, ulica Josipa Kolara, Prolaz Matice Hrvatske, ulica Stjepana Ĺ kreblina, ulica Dragutina Kunovića, ulica Augusta Cesarca te odvojak prema Domu zdravlja, parkiralište i ulaz za Hitna kola uskim ulazom iz gornjeg prilaza prema glavnom ulazu u objekt;
2. u ceste druge grupe spadaju sve ostale lokalne ceste po mjesnim odborima koje su asfaltirane;
3. treća grupa se odnosi na makadamske ceste po mjesnim odborima.
ÄŚišćenje i zimsko održavanje vršiti će i kooperanti koji su zadovoljili tehničke uvjete javnog poziva (tip, snaga i oprema radnih strojeva) koji je Niskogradnja d.o.o. raspisala za potrebe zimske službe.

Za tehničku koordinaciju i organizaciju djelatnika i nadzor zimske službe zadužen je Slavko Hanžić, iz Niskogradnje d.o.o., koji će kao voditelj zimske službe za dojave o stanju na cestama i poteškoćama na cestama biti dostupan na broj telefona 091 376 1284.

Ovim putem ukazujemo građanima na gore navedene prioritete utvrđene Operativnim planom i molimo ih za razumijevanje i strpljenje prilikom čišćenja cesta, posebno u slučaju obilnijih padalina. Također, zbog efikasnije i jednostavnije komunikacije, apeliramo na građane da obavijesti o poteškoćama ili potrebama za čišćenjem pojedinih dionica dojavljuju i rješavaju sa predsjednicima svojih mjesnih odbora, čiji brojevi su navedeni na stranicama Grada Pregrade pod linkom http://www.pregrada.hr/mjesni-odbori, koji će zatim informacije prosljeđivati voditelju zimske službe.

Prema Pravilniku (NN 90/2014), iz članka 38., ceste i javne površine u domeni zimske službe Grada Pregrade smatraju se prohodnima ukoliko visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Također, člankom 37. istog Pravilnika (NN 90/2014), zimska služba je dužna osigurati prohodnost u razdoblju od 07:00 do 20:00 sati, odnosno uskladiti prohodnost sa lokalnim potrebama, sa mogućim kraćim zastojima ovisno o intenzitetu padalina.

Sukladno članku 37. Pravilnika (NN 90/2014), na cestama koje su Operativnim planom zimske službe svrstane u prioritetne ceste, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u roku od pet sati u nizinskom odnosno osam sati u brdskom području, računajući od trenutka prestanka padavina. Na ostalim nerazvrstanim cestama prohodnost se mora osigurati najkasnije u roku dvadeset četiri sata od trenutka prestanka padavina.Povratak