Untitled Document

Novi kontejneri za prikupljanje tekstila, odjeće i obuće

Objavljeno 01.06.2016.

Na zelenim otocima u MO Pregrada i Pregrada vrhi - lokacije Kolarija i Pregrada Vrhi, i MO Benkovo ovih dana postavljeni su novi kontejneri za zbrinjavanje odjeće, obuće i tekstila tvrtke Z.I.T.O. d.o.o. U postavljene kontejnere za zbrinjavanje odjeće, obuće i tekstila, građani sad mogu odlagati i rabljenu odjeću i obuću koja više nije u funkciji ili koje se jednostavno žele riješiti. Napominjemo građanima kako su ti kontejneri predviđeni samo za tekstil, odjeću i obuću i molimo da ne ubacuju drugi otpad u njih. Odvoz je za građane u potpunosti besplatan - vrši ga tvrtka, a usluga koju tako radimo prirodi neizmjerna. Odvajanjem otpada čuvamo okoliš, doprinosimo efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja odlagališta, budući da se ovako odvojeni otpad može reciklirati i ponovno staviti u uporabu, a oko 90% tekstilnog otpada može se preraditi, odnosno ponovno staviti u funkciju.Povratak