Untitled Document

Radovi na održavanju i uređenju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Objavljeno 20.07.2016.

Na području grada Pregrade jedna je od najduljih mreža nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, u duljini od ukupno 260 km, koji zahtijevaju intenzivno održavanje, posebno problematičnih prometnih dionica na kojima se, uslijed vremenskih i terenskih uvjeta pojavljuju klizišta i odroni. Budući da su se vremenske prilike stabilizirale, u šestom mjesecu izvršeni su radovi na dionicama po mjesnim odborima na području grada. Radovi su se izvodili na temelju dostavljenih zapisnika od strane predstavnika mjesnih odbora, a obuhvatili su razne zemljano-građevinske radove u sanaciji.
• U MO Vinagori, na području Velike Gore, izvedeni su radovi na sanaciji odrona na cesti V-27 (Mlinari-Šlogari-Antonići), i porezivanje te i dionice V-29 (Šlogari-Ljubići) i radovi strojem.
• U MO Bušin radovi na sanaciji odrona na cesti Bu-14 (D206-Pasaričeki-Vrhovski), kao i uređenje okoliša rodne kuće J. Leskovara, te planiranje i uređenje okoliša uz spomenik „Štefan“.
• Na cesti B-2 (D507 - Škrinjari - Vrbanci - Vdovići - Juraki - Leskovari -Burići - Crkva Sv. Jurja - L22079) u MO Benkovo, nakon velikog nevremena izvedeni su nterventni radovi na sanaciji ceste, a na dijelu te dionice izveden je i iskop i proširenje.
• Na području MO Gorjakovo radili su se iskopi odvodnih jaraka, za planiranje odvodnje oborinskih voda s nerazvrstanih cesta.
• U MO Cigrovec također je saniran odron na cesti C-22 (Burići), kao i porezivanje i priprema nerazvrstanih cesta za dovoz kamenog materijala.
• Na području MO Sopot saniran je vodotok uz cestu S-2 (Vražja peć), kao i očišćeni odvodni jarci uz tu dionicu.
• U MO Plemenšćina i MO Kostel izvršeni su svi radovi saniranja i održavanja na predviđenim dionicama, prema dostavljenim zapisnicima od strane predstavnika MO.

Osim navedenih radova, u šestom mjesecu vrše se i radovi na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na asfaltiranim nerazvrstanim cestama, kao i strojno malčiranje bankina, i popravak dijelova na kojima nije bila moguća strojna obrada sa ručnim alatima.
Radove je, na temelju Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta sa Gradom Pregrada, posebnih narudžbi grada i sredstava Krapinsko-zagorske županije, izvodila Niskogradnja d.o.o. Pregrada.Povratak