Untitled Document

Odvoz glomaznog otpada

Objavljeno 29.11.2016.

Obavještavaju se građani i građanke s područja Grada Pregrade da će se 05.12.2016 vršiti odvoz GLOMAZNOG OTPADA
Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr
Prilikom prijave trebati će se navesti podaci o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rame od bicikla, madraci i sl.).
Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložite UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO - FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.
Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

DA, jest glomazni otpad:
Plastika (stolice, posude...) Drvenarija(namještaj, palete...) Metal (posuđe, namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...)

NE, nije glomazni otpad:
Građevinski otpad (šuta, cigla, beton…) Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi...) Akumulatori, gume Električni i elektronski otpad


Važno! Ono što nije glomazni otpad neće se pokupitiPovratak