Untitled Document

Zimska služba - obavijest

Objavljeno 13.01.2017.

Obavještavamo građane kako je zimska služba grada Pregrade stavljena u stanje pripravnosti III. stupnja, s obzirom na najavljene nove vremenske nepogode, te će se zimsko čišćenje i održavanje prometnica provoditi prema prioritetima utvrđenim Operativnim planom zimskog održavanja prometnica (http://www.pregrada.hr/komunalni-sustav-3). Sukladno navedenome, gradske prometnice podijeljene su u tri grupe:
• u prvoj grupi centar grada i prilazi važnim objektima poput Doma zdravlja, policije, osnovne i srednje škole, vrtić i drugi objekti od društvene važnosti - Trg Gospe Kunagorske (parkiralište), parkirališta uz crkvu (s obje strane), ulica Josipa Karla Tuškana, Obrtnička ulica, ulica Josipa Kolara, Prolaz Matice Hrvatske, ulica Stjepana Škreblina, ulica Dragutina Kunovića, ulica Augusta Cesarca te odvojak prema Domu zdravlja, parkiralište i ulaz za Hitna kola uskim ulazom iz gornjeg prilaza prema glavnom ulazu u objekt;
• u ceste druge grupe spadaju sve ostale lokalne ceste po mjesnim odborima koje su asfaltirane;
• treća grupa se odnosi na makadamske ceste po mjesnim odborima.
Osnovni kriterij intervencije je visina snijega na cesti, pa se tako za ceste prve i druge grupe intervenira kod visine snijega 10 cm, a treće grupe 15 cm i ukoliko nije moguć promet s vozilima koja imaju zimsku opremu. Planom je određeno da se radovi na osiguranju prohodnosti moraju dovršiti u roku od pet sati u nizinskom odnosno osam sati u brdskom (planinskom) području, računajući od trenutka prestanka padalina, a na ostalim lokalnim cestama prohodnost se mora osigurati najkasnije u roku dvadeset četiri sata od trenutka prestanka padalina.
Za sve ekipe osigurano je dovoljno soli i kamenog materijala za najavljene padaline, koje su deponirane na mjesta pripravnosti utvrđena Operativnim planom.
Nadzor i kontrolu provođenja zimske službe za područje grada Pregrade provodi koordinator zimske službe, gospodin Slavko Hanžić, kojega građani mogu sa svojim upitima kontaktirati na broj 091 376 1284.
Prema članku 56. i 57.Odluke o komunalnom redu Grada Pregrade, snijeg se s javne površine počinje uklanjati kada napada 15 cm, te u slučaju dugotrajnijih padalina mora se uklanjati i više puta. Led se s javne površine uklanja čim nastane. Podsjećamo građane kako dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta, od leda i snijega dužan je čistiti vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipavanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka. O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Zimska služba na području grada Pregrade zadužena je za čišćenje 209 km prometnica – 94 km asfaltiranih i 115 km makadamskih cesta, pa ovim putem ukazujemo građanima na prioritete i molimo ih za razumijevanje i strpljenje prilikom čišćenja cesta, posebno ako padaline budu obilne kao što prognoze najavljuju.Povratak