Untitled Document

Nabava novog stroja za kamenolom

Objavljeno 13.04.2017.

Temeljem provedene javne nabave Niskogradnja d.o.o. nabavila je rovokopač na gusjenicama VOLVO EC 300EL, vrijednosti 214.421,25 eura. Rovokopač je nabavljen za potrebe rada na etažama u kamenolomu, zbog sve zahtjevnijeg rada na eksploataciji a sa ciljem sanacije, i smanjenja angažmana kooperanata.
Novo vozilo obišao je i gradonačelnik Marko Vešligaj.Povratak